Ozolu skolas vēsture

Ozolu skolas pirmsākumi meklējami Aumeisteru - Cirgaļu draudzes vēsturē. Skola pieskaitāma pie vecākajām Latvijā. 1726. gadā to dibinājis majors fon Vulfs. Skolas sākotnējā atrašanās vieta bija kādā Zaķumuižas mežsarga mājā, kurai dots nosaukums Zaķumuižas skola. Vēlāk skolā uzņemti arī Loberģu pagasta bērni un skola pārdēvēta par Aumeisteru draudzesskolu (die Serbigalsche Parochialschule).

1911. gadā uzcelta skolas tagadējā ēka ar plašām, gaišām telpām. Kādreiz šeit mācījušies 120 bērni, tad 80, un skaits pamazām sarucis. Pēdējo mācību gadu sākumskolā beiguši pieci bērni. Savu funkciju Ozolu sākumskola veica līdz pat 2019. gadam, kad tāpat kā citas lauku skolas nepietiekamā skolēnu skaita dēļ tika slēga.

Lapas saturs drīzumā tiks papildināts.